OKUSUNDA BÜYÜSÜN PROJESİ

OKUSUNDA BÜYÜSÜN PROJESİ

Okul öncesi, çocukların tam anlamıyla hayatı öğrenmeye başladıkları, her şeyi yaşayarak deneyerek keşfettikleri dönemdir. Konuşma becerilerini kazanmış, çevresiyle sosyalleşmeye başlayan çocuklar isteklerini ve ihtiyaçlarını iletişim kurarak anlatmaya çalışırlar. İşte bu dönemde çocuğunuza kitap okumanız onun kendini ifade etmesi, merak duyduğu hayatla ilgili sorularını cevaplaması ve ileride ki okul başarısını etkileyebilecek çok önemli bir faaliyettir.

Kitap, çocuğunuzun kelime hazinesini oluşturur, geliştirir. En basit kelimeden uzun ve karmaşık cümleler kurmasına kadar onun için rehber niteliği taşır.

Yaşadığı dünyayı anlamlandırmasında yardımcı olur.

Okulumuzda "Okusunda Büyüsün Projesi" kapsamında açmış olduğumuz kitap fuarında öğrencilerimiz kendi seçtikleri kitaplarını aldılar. Yapmış olduğumuz proje sayesinde okulumuz öğrencileri100 günde 100 kitap okumuş olacaklar.Hikaye kitapları çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştirir, duyguları ve insan ilişkilerini anlamasına yardımcı olur.Değişik bir çok çeşitte kitabın okul öncesi dönemde çocuğa sunulması onu akademik hayata hazırlayacaktır.Çocuklar harfleri, yazıların soldan sağa yazıldığını bilmeden doğarlar ve okul öncesi dönemde bunların farkına varırlar.Kitaplar okul öncesi dönemde olan çocuklar için büyük birer eğlence ve hayal kurma kaynağıdır. Televizyon ve bilgisayarın yerini alabilecek yapay olmayan bir bilgi hazinesidir.

26.12.2019 56

26-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-201926-12-2019